Kontakta oss idag!
Dr Izabella Jawad - 072-23 04 070
Dr Claus Smed Sörensen - 073-801 60 50

BOKAS BARA TILL DR IZABELLA JAWAD

Vi kan bedöma graviditetslängd och antal foster samt att upptäcka gravare avvikelser i fosterutvecklingen. Den tidig anatomigranskningen ersätter inte anatomigranskningen i vecka 18-20. Barnets kön kan bestämmas bäst först efter 18 fullgångna veckor.

Bedömning av mängden fostervatten och moderkakans placering är också en del av undersökningen.

Tillväxtkontroll efter vecka 24+0 är till för att bedöma fostrets utveckling. Vi tittar främst på tillväxten men då vissa avvikelser i fosterutvecklingen kan uppstå senare eller inte vara synliga vid anatomigranskningen (vecka 18-21) kommer vi systematisk att genomgå fostrets organsystem.

Fostrets storlek och tillväxt jämförs med den förväntade storleken vid den givna graviditetslängden. Mängden fostervatten uppskattas, moderkakans placering fastställs och fostrets hjärtrytm registreras. Efter vecka 30 kan man göra en uppskattning av barnets födelsevikt.

Upptäcks en avvikelse i fostrets utveckling får ni professionell rådgivning direkt vid undersökningen. Vi hjälper även till att kontakta ert hemsjukhus för uppföljning om så önskas.

Om ni önskar ta reda på barnets kön kan detta med stor säkerhet fastställas vid undersökningen.

BOKAS BARA TILL DR IZABELLA JAWAD

Varför välja oss?

  • Bäst service
  • Trevligt bemötande
  • Hög kvalitet
  • Lång erfarenhet
  • God tillgänglighet

Vi finns här

Dr Izabella Jawad

Stortorgets Gynekologmottagning
Stortorget 17
702 11 Örebro
072-23 04 070

Dr Claus Smed Sörensen

Stortorgets Gynekologmottagning
Stortorget 17
702 11 Örebro
073-801 60 50

Öppettider

Öppettider varierar. Vi erbjuder huvudsakligen eftermiddags- och kvällstider.